logo
logo
 0969 591 591

Từ ngày 1/8/2016, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có đèn chiếu sáng phải sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, nếu gặp sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn thì ngoài thời gian đó cũng được bật đèn chiếu sáng.

thoigianbatdenxe

Từ ngày 1/8/2016, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó:

- Bắt buộc người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô; mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy; máy kéo, xe máy chuyên dùng "Sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn".

- Nếu người điều khiển vi phạm quy định nêu trên sẽ bị xử phạt theo mức sau đây:

+ Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô: 600.000 - 800.000 đồng.

+ Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: 80.000 - 100.000 đồng. 

+ Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng: 200.000 - 400.000 đồng.